K hišam, ki zadnje čase vse bolj strmijo k visokim standardom spada tudi lepo urejena okolica hiše skupaj z dovozno potjo in dvoriščem.

External link opens in new tab or window


Nudimo vam izvedbo ureditve okolice vaše hiše. Položimo tlakovce, prane plošče vgradimo robnike, uredimo odvodnjavanje, vgradimo ustrezne jaške in peskolove ...